Wat?

De jarenlange klinische ervaring met kinderen en volwassenen toonde steeds weer het belang aan van een goede en veilige gehechtheid tijdens de prille levensjaren als basismodel voor alle latere relaties waar samenwerking nodig is: op school, in gezin en familie, op het werk, in grotere organisaties en in de ruimere samenleving. Vroegtijdige psychische zorg is geen evidentie en ontmoet ook vandaag nog vele hindernissen: taboe, gebrek aan financiële omkadering, tekort aan deskundige kennis van het ontwikkelingsproces van jonge kinderen en de voorwaarden om dit optimaal te laten verlopen.

Net daarom willen we inzetten op een versterking van de vroege zorg aan jonge kinderen en hun gezin en richtten daartoe vzw GiO op. Vzw GiO heeft als missie het creëren van een draagvlak om op maatschappelijk en politiek vlak te sensibiliseren. Dit in het belang van een warme en veilige gehechtheidsband tussen ouders en jonge kinderen en gezonde samenwerkingsverbanden in alle organisatievormen met mensen.