Psychodynamisch denken in de zorg

1-jarige, hernieuwbare, voortgezette opleiding aan de hand van praktijkbespreking en groepservaring.

Psychodynamisch denken in de zorgPsychodynamisch denken in de zorgPsychodynamisch denken in de zorg

Voor wie?

Hulpverleners die werkzaam zijn in de gezondheidssector, bij voorkeur binnen een zorgorganisatie. Een voorafgaandelijke opleiding infant observatie volgens Esther Bick is een noodzakelijke voorwaarde. Een persoonlijke psychodynamisch/psychoanalytisch therapie doorgemaakt of lopende hebben, is nuttig.

Doelstelling

Begrijpen van de impact van klinisch werk op de werkvloer en de impact van de werkvloer op de klinische praktijk.

Versterken van de vaardigheden om deze impacten te observeren en erover te reflecteren.

Hoe?

Groepsbijeenkomst van 1,5u bestaande uit:

  • groepsbespreking van zorgvuldig geobserveerde complexe klinische situaties

gevolgd door

  • groepservaring om psychodynamische processen te begrijpen doorheen het reflecteren over de hier-en-nu groep als een organisatie.

Verantwoordelijken vorming

  • Christine Franckx, psychiater en psychoanalytica Belgische Vereniging voor Psychoanalyse, opleidster Infant Observatie volgens Esther Bick
  • Hilde Van Pelt, klinisch psychologe en psychoanalytica Belgische School voor Psychoanalyse

Praktische info

  • 20 sessies op de 1ste en 3de dinsdagnamiddag van de maand (uitgezonderd schoolvakanties) , waarvan 14 virtuele sessies van 1,5 u en 3 live sessies van 3u (begin, midden en einde van de opleiding)
  • Beperkt aantal deelnemers
  • Kostprijs: 800,00€ excl. BTW - mogelijkheid tot betalen in 3 delen.
  • Inschrijving zie inschrijvingsformulier op deze pagina
  • De opleiding komt niet in aanmerking voor educatief verlof
  • Voorafgaandelijk gesprek met opleiders

Belangstelling of wens je meer info?

Neem contact op via info@giovzw.be

Inschrijven voor de opleiding Psychodynamisch denken in de zorg?

Inschrijvingsformulier