Hoe?

Door een deskundig aanbod te doen aan eerstelijnswerkers. Opleiding en vorming in het belang en ondersteuning van de vroege gehechtheidrelaties is een prioriteit.

Vzw GiO wil de reeds psychotherapeutisch geschoolde hulpverlener een platform aanbieden waar hij/zij terecht kan voor deskundige ondersteuning en voortgezette vorming. Tevens kan vzw GiO een hulp zijn bij het uitbouwen of versterken van de interdisciplinaire samenwerking.

Met vzw GiO willen we graag bijdragen tot het ontwikkelen van een toegankelijke en deskundige hulpverlening die aanspreekt.

Al onze behandel- en/of opleidingsinitiatieven zijn gebaseerd op de internationaal erkende richtlijnen van Infant Mental Health good practice. Daarbij staat de klinische ervaring met jonge kinderen en hun gezin centraal en worden de observatiemethode volgens Ester Bick en de evaluatie van zuigelingen volgens T. Berry Brazelton aangewend.

Bovendien richten we ons op de wetenschappelijke evaluatie van onze projecten waarvan de besluiten naar beleidsinstanties kunnen gecommuniceerd worden.

De initiatieven die vzw GiO wil ontwikkelen kunnen we echter alleen waarmaken met uw steun.