Praktijkgerichte groepsopleiding

Werken met jonge kinderen en gezinnen vraagt veel: een uitgebreide praktische kennis, een sterk inlevingsvermogen en een hoop geduld. Ondanks deze beroepservaring wordt je soms toch geconfronteerd met onvertrouwde problemen, zoals op psychologisch vlak:

  • een post-partumdepressie
  • het rouwproces na het verlies van een kindje
  • een psychiatrische voorgeschiedenis bij een van de ouders
  • een ernstige ziekte of beperking bij het kindje
  • een sociale problematiek
  • ....

Daarom organiseert vzw GiO een groepsopleiding rond de psychosociale ondersteuning van baby's, jonge kinderen en hun ouders ter bevordering van de kennis en inzichten in de vroege mentale en sensorimotorische ontwikkeling van baby’s en jonge kinderen, steeds in relatie tot hun omgeving.

We richten ons hiermee tot organisaties of professionals uit de zorg- en welzijnssector die beroepshalve in contact komen met baby's, jonge kinderen (tot zes jaar) en hun ouders zoals kraamverzorgers, vroedvrouwen, kinderartsen, kinesitherapeuten, kinderverzorgsters, verpleegkundigen, maatschappelijk assistenten, opvoedkundigen… Door hun rechtstreekse betrokkenheid hebben zij vaak een sleutelrol in het vroegtijdig herkennen en de behandeling van verstoorde of bedreigde psychische en psychosomatische evenwichten.

Tijdens deze opleiding wordt in teamverband gewerkt rond voorbeelden uit de praktijk. We onderbouwen dit met relevante theorie en stimuleren zelfreflectie. Het bevorderen en ondersteunen van de prille ouder-kindrelatie vormt hierbij steeds de rode draad. Zo leren we onder andere klachten van voorbijgaande aard te onderscheiden van meer diepgewortelde problemen. Of maken we de deelnemers wegwijs in de waaier van behandelingsmogelijkheden binnen de geestelijke gezondheidszorg.