Over vzw GiO - Gehechtheid in Ontwikkeling

Over vzw GiO - Gehechtheid in Ontwikkeling

De vzw GiO - Gehechtheid in Ontwikkeling werd opgericht om op maatschappelijk en politiek vlak te sensibiliseren in het belang van een warme en veilige gehechtheidsband tussen ouders en jonge kinderen.

Vroegtijdige ondersteuning en begeleiding van zorgwekkende opvoedingssituaties is van groot belang daar er weinig tijd is. Een kind groeit snel en reeds bij het begin van het leven worden patronen aangenomen, die later moeizamer te veranderen zijn.

Met vzw GiO willen we initiatieven ontwikkelen die een blijvende attitude-verandering rond de fundamentele voorwaarden voor een optimale vroege ontwikkeling bevorderen door opleiding en vorming, laagdrempelige behandelinitiatieven en research.

Zo zijn het vaak de eerstelijnswerkers (kraamverzorgsters, sociaal verpleegkundige van Kind &Gezin, zelfstandige vroedvrouwen, sociale diensten als OCMW, CAW, …) die, bijvoorbeeld naar aanleiding van huisbezoeken of consultaties als eerste instantie met deze zorgsituatie geconfronteerd worden. Ze zijn een erg belangrijk aanspreekpunt voor deze kwetsbare gezinnen. Het is dan ook noodzakelijk om net die eerstelijnswerkers een opleiding in de vroege detectie en interventie te kunnen aanbieden.

Voor sommige families is het zoeken van psychische hulp een drempel te hoog, een brug te ver of financieel niet-haalbaar. Voor hen willen we graag een toegankelijke en deskundige hulpverlening ontwikkelen die aanspreekt.

Daarnaast wil vzw GiO de reeds psychotherapeutisch geschoolde hulpverlener een platform aanbieden waar hij/zij terecht kan voor deskundige ondersteuning en voortgezette vorming. Ook kan de vzw GiO een hulp zijn bij het uitbouwen of versterken van de interdisciplinaire samenwerking.

We baseren al onze behandel- en/of opleidingsinitiatieven op de internationaal erkende richtlijnen van Infant Mental Health good practice.

Hierbij richten we ons op de wetenschappelijke evaluatie van onze projecten waarvan de besluiten naar beleidsinstanties kunnen gecommuniceerd worden. Zo kan de noodzakelijke implementatie van Infant Mental Health in de gezondheidszorg aangetoond worden.

De initiatieven die vzw GiO wil ontwikkelen kunnen we echter alleen waarmaken met uw steun.

Wenst u ons te steunen?

Contacteer ons