Opleiding voor hulpverleners met interesse in vroege gehechtheids-problematiek

Hulpverleners zijn vaak een erg belangrijk aanspreekpunt voor kwetsbare gezinnen of worden als eerste betrokken bij zorgwekkende en/of traumatische situaties met jonge kinderen. Op hen rust een grote verantwoordelijkheid: hoe bepaalde thuissituaties in te schatten, wat is aanvaardbaar en waar dient men zich zorgen om te maken, hoe om te gaan met de confidentiële informatie die jonge ouders meedelen, welke vervolgzorg wanneer introduceren, hoe moeilijke hechtingssituaties correct inschatten in functie van de prognose, hoe deze hechtingsproblematiek begeleiden, hoe omgaan met crisissituaties,…

In deze opleiding worden aan de hand van relevante thema's zoals verlies en rouw, gehechtheidsproblematiek, trauma, postnatale depressie, vroege ontwikkelingsproblemen,... de klinische aspecten en mogelijke aanpak besproken. De eigen casuïstiek die vragen deed rijzen kan daarbij een belangrijke inleiding zijn.