Waarom?

Omdat een vroegtijdige ondersteuning en begeleiding van zorgwekkende opvoedingssituaties van groot belang is en er weinig tijd is. Een kind groeit immers snel en al bij het begin van het leven worden patronen aangenomen, die later veel moeizamer te veranderen zijn.

Voor sommige families is het op zoek gaan naar psychische hulp een drempel te hoog, een brug te ver of financieel niet-haalbaar. Net voor hen willen we graag een toegankelijke en deskundige hulpverlening ontwikkelen die aanspreekt.

Vaak zijn het eerstelijnswerkers zoals kraamverzorgsters, sociaal verpleegkundige van Kind &Gezin, vroedvrouwen, sociale diensten als OCMW, CAW, … die, bijvoorbeeld naar aanleiding van huisbezoeken of consultaties als eerste instantie met deze zorgsituatie geconfronteerd worden. Ze zijn een erg belangrijk aanspreekpunt voor deze kwetsbare gezinnen. Het is dan ook noodzakelijk om net die eerstelijnswerkers een opleiding in de vroege detectie en interventie te kunnen aanbieden en hen te versterken in het opmerken en begrijpen van de impact hiervan op hun werk.