Opleiding

!! NIEUWE OPLEIDINGEN !! 2023-2024 "Psychodynamieken van Zorgorganisaties" en "Psychodynamisch denk in de zorg"

Met ons opleidingsaanbod willen we enerzijds iedereen die er nood aan heeft vertrouwd maken met de emotionele en sensorimotorische ontwikkeling van jonge kinderen in relatie tot hun omgeving. Anderzijds willen we de hulpverlener die in zijn professionele context te maken krijgt met gehechtheidsproblematiek handvaten bieden.

In al onze opleidingen zal er aandacht besteed worden aan de verschillende aspecten van vroege ontwikkelingsproblemen, het effect van omgevingsfactoren zoals fysieke problemen bij het kind of de ouders, transgenerationele problematiek, sociale deprivatie, immigratie, persoonlijke psychopathologie bij de ouders, ...

We bieden verschillende opleidingen en opleidingsvormen aan:

1. Opleiding Praktijkspecialist Perinatale geestelijke gezondheidszorg

2. Praktijkgerichte groepsopleiding voor eerstelijns hulpverleners

3. Individuele supervisie voor psychotherapeutisch geschoolde hulpverleners met een klinische praktijkervaring

4. Individuele of groepsopleiding voor hulpverleners met interesse voor de vroege gehechtheidsproblematiek

5. Opleiding Psychodynamieken van zorgorganisaties

Opleiding Praktijkspecialist Perinatale Geestelijke Gezondheidszorg

Deze 3 + 1-jarige opleiding werd in 2019 mogelijk gemaakt dankzij het Europese Fonds Interreg2Seas PATH2.

Lees meer

Praktijkgerichte groepsopleiding

Lees meer

Individuele supervisie psychotherapeutisch geschoolde hulpverleners

Lees meer

Opleiding voor hulpverleners met interesse in vroege gehechtheids-problematiek

Lees meer

Opleiding Psychodynamieken van organisaties

Deze opleiding richt zich op de menselijke kant van de onderneming, zowel op datgene wat goed bekend en bewust ervaren wordt, als op datgene wat ongekend, onverwacht en onbewust is zowel voor de individuen als voor de groep. Het naar boven brengen van deze menselijke onderbouw van werkervaringen kan een nieuw licht doen schijnen op de uitdagingen en dilemma’s die organisaties en hun leden tegenkomen. De vaardigheid ontwikkelen om onzekerheid en irrationaliteit te kunnen verdragen en niet direct antwoorden te hebben is een basisgegeven van de opleiding. Observeren, zich openstellen voor wat onder de oppervlakte leeft, en leren uit ervaring zijn voor ons de beste manier om leiding geven, geleid worden, samenwerking bevorderen te kunnen begrijpen.

Lees meer

Wenst u meer info over onze opleidingen?

Contacteer ons