Gio en Interreg/PATH

'PATHways’ om de psychische zorg in de perinatale periode te verbeteren. GiO vzw - Gehechtheid in Ontwikkeling - doet mee!

Gio en Interreg2SeasGio en Interreg/PATH

De geboorte van een kind is vaak een mooi moment in het leven, maar voor één op de vijf vrouwen is dit echter niet het geval. Psychische problemen rond de geboorte zoals een postnatale depressie worden niet altijd herkend en kunnen daardoor veel leed veroorzaken bij moeder en kind.

PATH, een nieuw Europees gefinancierd project wil vrouwen, gezinnen en zorgprofessionals in staat stellen om milde en matige perinatale psychische problemen op een succesvolle manier te herkennen, te voorkomen en te behandelen.

Enerzijds door (kwetsbare) ouders al vóór de geboorte voor te bereiden op hun nieuwe rol en op die manier psychische problemen helpen voorkomen. Anderzijds door zorgprofessionals perinatale psychische problemen op een zelfverzekerde en efficiënte manier leren aan te pakken.

PATH wil op een innovatieve manier nieuwe, duurzame trainingen ontwikkelen, aanbieden en implementeren, zowel via e-learning als face to face, steeds gericht op het beter leren herkennen én voorkomen van perinatale psychische problemen. Dit ten voordele van de algemene mentale gezondheid van nieuwe gezinnen. Maar daarnaast zal het werkgevers ook helpen om jonge moeders te laten terugkeren naar hun werkplek.

Statistieken tonen aan dat 10 tot 20% van de vrouwen psychische problemen ondervinden vlak na de geboorte van hun kind tot zelfs een jaar later, waarvan ongeveer 90% niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Dit kan een impact hebben op de ontwikkeling van de baby’s en daarom is de beste psychische zorg voor jonge moeders in deze kwetsbare periode net van het grootste belang.

PATH is een grensoverschrijdend initiatief met dertien partners uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland en België. Voor België zijn dit Artesis Plantijn Hogeschool, GiO vzw Gehechtheid in Ontwikkeling, Odisee Hogeschool en en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Om deze initiatieven te ontwikkelen kreeg PATH een Europese financiering toegewezen van 8,5 miljoen euro en zet hiermee sterk in op interregionale samenwerking.

De multimedia campagne die 600.000 mensen in de 2 Zeeën regio moet bereiken, dient om dit bewustzijn rond perinatale psychische problemen te verhogen, te de-stigmatiseren en ouders te helpen in die voorbereiding op het ouderschap.

In het kader van dit project organiseert GiO vzw een opleiding tot Praktijkspecialist in de Perinatale Psychische Zorg en richt zich hiermee op teamverantwoordelijken binnen zorgorganisaties voor jonge ouders, zodat zij vanuit een expertfunctie vorming kunnen bieden aan hun medewerkers.

Interreg 2 Seas Mers Zeeën is een Europees Programma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het programma deels gefinancierd door het Europees Fonds Voor Regionale Ontwikkeling heeft hiervoor een totaal van 241 miljoen euro om al deze projecten te co-financieren.

http://www.interreg2seas.eu/

Het belang van een goede psychische gezondheid van jonge ouders voor de beste ontwikkelingskansen van baby’s staat hierbij voorop. Net daarom zetten we met deze financiële ondersteuning vanuit het European Regional Development Fund hier volop op in.

Het project eindigt in maart 2023. Final report in bijlage.

Gio en Interreg/PATH
Gio en Interreg/PATH
Gio en Interreg/PATH
Save the Date Slotconferentie
Save the Date Conférence finale
Save the Date Final Conference

Meer weten over Interreg2Seas en PATH?

Ga naar de website