Infant-observatie volgens Esther Bick

Infant Observatie 2023-2025 - 1Infant Observatie 2023-2025 - 2Infant Observatie 2023-2025 - 3

Er bestaan verschillende methodes om de psychische ontwikkeling van een baby in relatie tot de zorgende omgeving te bestuderen. Er zijn immers zoveel vragen: wat voelt of denkt een baby? Hoe ontstaat een gevoel van gehechtheid? Wanneer kan men spreken van een contact tussen het kindje en deze omgeving? Wat betekenen de grimassen, reacties van een baby? In welke mate zijn ze de uiting van een vroege vorm van communicatie en/of een lichamelijke reflex?

Een baby heeft nog niet de mogelijkheden om een subjectieve beleving mee te delen en de moeder/ouder moet het kindje nog leren kennen via het huilen, voeding- en slaappatroon, lichamelijke reacties. Dit is dus een complex proces waarin zowel baby als moeder/ouder met weinig objectieve richtlijnen hun weg in moeten vinden.

In 1964 ontwikkelde een Pools-Engelse arts en psychoanalytica, Esther Bick, een methode om langdurig (18-24 maanden) de moeder-baby relatie te observeren waardoor het mogelijk werd om het progressief verschijnen van de persoonlijkheid van het jonge kind van dichtbij te volgen.

De student in baby-observatie zoekt een gezin dat bereid is om zijn medewerking aan deze opleidingsmethode te verlenen door hem gedurende 1 uur/week in de gezinssituatie te willen ontvangen voor een periode van 18-24 maanden. Er wordt van de student gevraagd om zo nauwkeurig en zo neutraal mogelijk de verschillende waarnemingen van mimiek, lichamelijke bewegingen, interacties tijdens het voeden, baden, spel van de baby enz. in zich op te nemen en er achteraf nota van te nemen.

Deze observatie-nota’s worden in een groepsseminarie besproken met de studenten in de opleiding Baby-observatie, waarbij de focus ligt op het ontwikkelen van een professionele capaciteit om op een objectieve manier de verschillende ontwikkelingsstappen van het jonge kind te leren waarnemen.

Het spreekt vanzelf dat de privacy van het gezin wat hieraan deelneemt maximaal wordt beschermd, er worden onder andere geen visuele of auditieve opnames gemaakt.

Deze methode van Baby-observatie volgens Esther Bick wordt internationaal erkend als een degelijke opleidingsvorm en wordt toegepast in psychotherapeutische opleidingen in Engeland, Frankrijk, Nederland, België, … Van professionelen die zich bezig houden met de zorg voor jonge kinderen, maar ook voor oudere kinderen en volwassenen. De pre-verbale psychische uitingen blijven immers het ganse leven bestaan en verder ontwikkelen.

Interesse in deze opleiding?

Contacteer ons