DENKDAG TOEGEPASTE PSYCHOANALYSE DEEL 1

Werken in (zorg)organisaties. Wat speelt onder de oppervlakte? Een psychoanalytische benadering. Deze denkdag gaat door op zaterdag, 3 februari 2024 van 9.00-16.30u. Je kan deelnemen op locatie (Huis van Psychoanalyse te Brussel) of via Zoom. Simultane vertaling is voorzien.

DENKDAG TOEGEPASTE PSYCHOANALYSE

Key-note lecture Andrew Briggs (UK), psychoanalytic psychotherapist en organisation consultant, member Tavistock Society of Psychotherapists.

Georganiseerd door vzw GiO met medewerking van Christine Franckx & Hilde Van Pelt, psychoanalytici.

Doelgroep

Iedereen met interesse voor het werken in de (geestelijke) gezondheidssector.

Omschrijving

In elke organisatie waar mensen samenwerken spelen er, naast het in eerste instantie zichtbare, onvermijdelijk ook andere onbewuste en complexe dynamieken onder de oppervlakte. Wanneer men zorgt voor mensen is dit nog meer het geval. In contact komen met kwetsbaarheid, afhankelijkheid of ziekte roept immers moeilijke gevoelens op. Emotionele processen kunnen dan afleiden van de kerntaak van de organisatie en het denkvermogen vertroebelen. Een goede samenwerking kan ondermijnd worden en we kunnen uit het oog verliezen wat goede zorg is.

Onbewuste dynamieken maken het werken in een zorgorganisatie vaak machteloos, en hoe kunnen we hiermee omgaan? Andrew Briggs zal, vanuit zijn jarenlange ervaring als psychoanalytisch consulent bij de Britse

National Health Service (NHS), aan de hand van klinisch materiaal aantonen welke rol zorgvuldige observatie hierin kan hebben. In de namiddag (enkel op locatie) zetten we tijdens workshops verder in op het begrijpen en verwerken van de begrippen die aan bod kwamen in de ochtendsessie. Tijdens deze workshops is er de warme uitnodiging om ervaringen uit het eigen werkveld die resoneren met de inhoud van de ochtend, in te brengen.

Deze denkdag wil een methode aanrijken om ‘onder de oppervlakte’ te kijken, en illustreert het gedachtengoed van VZW GiO. De dag staat op zichzelf maar wil ook een warmmaker zijn voor een intensieve opleiding die in de loop van 2024 van start zal gaan.

Programma

Voormiddag – op locatie of via zoom

09.15u Ontvangst

09.30u Inleiding door Christine Franckx & Hilde Van Pelt

09.45u Andrew Briggs: Working together in Organisations: a Psychoanalytic view of inevitable tensions.

10.45u Koffie

11.15u Discussie en working through in kleinere groepen

12.15u Lunch

Namiddag – enkel op locatie

13.45u Workshops begeleid door de organisatoren rond volgende thema’s:

  • 1 Hoe de kerntaak niet uit het oog verliezen?
  • 2 Hoe goed samenwerken?
  • 3 Hoe denkruimte creëren en behouden?

15.15u Plenaire discussie

15.45u Aperitief

16.30u Einde

Over

Andrew Briggs is lid van de Tavistock Society of Psychotherapists. Hij is Organisational Consultant en Child Psychotherapist met een ruime ervaring met kinderen en adolescenten met complexe problematieken en met het managen en begeleiden van teams in pluri-disciplinaire zorgcontexten. In de psychoanalytische opleiding van studenten en supervisanten stelt hij de door Ester Bick ontwikkelde observatiemethode centraal.

Enkele van zijn recente publicaties:

Briggs, A. (2012). Waiting to be Found: Papers on Children in Care. London: Tavistock/Routledge.

Briggs, A. (2015). Towards Belonging: Negotiating New Relationships for Adopted Children and Those in Care. London: Tavistock/Routledge.

Briggs, A. (2019) Low Morale and the Loss of Clinical Identity and Leadership: An Outcome of Suppressed Turbulence in Modern CAMHS. Organizational and Social Dynamics, 19:61-80.

Briggs, A. (2018). Containment lost: the challenge to child psychotherapists posed by modern CAMHS. Journal of Child Psychotherapy, 44:168-180.

Christine Franckx is psychiater en psychoanalytica, opleidster bij de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse. Ze werkt in een privépraktijk voor volwassenen en groepspraktijk 3PSY Infant 0-6 te Antwerpen. Ze is opleidster Infant Observatie volgens Esther Bick. Publicaties in verband met vroege psychische ontwikkeling, institutionele en maatschappelijke hedendaagse thema’s.

Hilde Van Pelt is psycholoog en psychoanalytica, lid van de Belgische School voor Psychoanalyse. Ze werkt in Elim (Centrum voor Psychotherapie) en in een privépraktijk.

Praktische info

Datum: zaterdag 3 februari 2024

Tijdstip: 9.00 - 16.30 uur

Locatie: Huis van Psychoanalyse, Emile Clausstraat 49/1ste verdieping, 1050 Brussel

Tarief:

Inschrijving (lunch inclusief)

- Voor 31.12.2023 - 70,00€

- Vanaf 1.1.2024 - 80,00€

Via Zoom (enkel voormiddag)

- Voor 21.12.2023 - 30,00€

- Vanaf 1.1.2024 - 40,00€

Simultane vertaling

Accreditering artsen Ethiek en Economie is aangevraagd.