2de DENKDAG TOEGEPASTE PSYCHOANALYSE Zaterdag 28 september 9u00 - 16u30

Werken in (zorg)organisaties - DEEL 2 - Onbewuste aanvallen op creativiteit. Werken en niet-werken in groepen, teams en organisaties. Deze denkdag gaat door op zaterdag 28 september 2024 van 9u00 - 16u30. De dag staat op zichzelf (deelname 1ste Denkdag geen vereiste) maar is deel van een driedelige reeks en wil ook een warmmaker zijn voor een intensieve opleiding die in de loop van 2024 van start zal gaan. Je kan deelnemen op locatie (Huis van Psychoanalyse te Brussel) of via Zoom. Simultane vertaling is voorzien.

2de DENKDAG TOEGEPASTE PSYCHOANALYSE

Key-note lecture Andrew Briggs (UK), psychoanalytic psychotherapist en organisation consultant, member Tavistock Society of Psychotherapists.

Georganiseerd door vzw GiO met medewerking van Christine Franckx & Hilde Van Pelt, psychoanalytici.

Doelgroep

Iedereen met interesse voor het werken in de (geestelijke) gezondheidssector, onderwijs en sociale sector. Zowel voor wie deelnam aan de eerste denkdag van 3.2.2024, als voor wie nieuw wil aansluiten.

Omschrijving

Tijdens een eerste denkdag in februari stonden we stil bij concepten als ‘werkgroep’ en ‘basic assumption’ mentaliteit, die helpen om psychoanalytisch te kijken naar organisaties. Het individu en de groep zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en de moeder-kind-relatie vormt de blauwdruk voor elke latere organisatie waar men deel van uitmaakt. Dit ten gronde begrijpen helpt om als participerende observator iets op te vangen van de turbulentie die aan spanningen in organisaties ten grondslag ligt en een productieve samenwerking in de weg staat.

Op deze tweede denkdag staan we stil bij de voorwaarden die nodig zijn om creatieve werkrelaties te vormen en als werkgroep te overleven. Goed samenwerken in een groep is nooit statisch of voor eens en altijd gewonnen. Het is een levendig proces van cycli met periodes van verstorende turbulentie afgewisseld met periodes van een goede taakgerichtheid. De werkgroep komt onder vuur als excessieve emoties, afkomstig van buitenaf of van binnenuit, de creativiteit in het werk bedreigen. Daarom is het kunnen dragen van alle emotionele bewegingen, containment genaamd, een eerste voorwaarde om te kunnen blijven denken. Andrew Briggs bespreekt hoe containment in organisaties tot stand komt en wanneer ze onder vuur komt te liggen.

Aan de hand van het begrippenkader van Bion en geïllustreerd met voorbeelden vanuit zijn ervaring als organisatieconsulent, verdiept hij het belang en de functie van containment als een basis voor creatieve werkrelaties en productief denken in organisaties.

In de namiddag (enkel op locatie) zetten we tijdens workshops verder in op het begrijpen en verwerken van de begrippen die aan bod kwamen in de ochtendsessie. Tijdens deze workshops is er de warme uitnodiging om ervaringen uit het eigen werkveld die resoneren met de inhoud van de ochtend, in te brengen.

Deze denkdag wil een methode aanreiken om ‘onder de oppervlakte’ te kijken, en illustreert het gedachtengoed van VZW GiO - www.giovzw.be De dag staat op zichzelf maar is deel van een driedelige reeks en wil ook een warmmaker zijn voor een intensieve opleiding die in de loop van 2024 van start zal gaan.

Programma

Voormiddag – op locatie of via zoom

09.15u Ontvangst

09.30u Inleiding door Christine Franckx & Hilde Van Pelt

09.45u Andrew Briggs: Successful team-functioning through emotional containment. Part I

10.45u Koffie

11.15u Andrew Briggs: Successful team-functioning through emotional containment. Part II

12.15u Lunch

Namiddag – enkel op locatie

13.45u Workshops begeleid door de organisatoren rond volgende thema’s:

  1. Wat is creatief denken?
  2. Hoe overleeft de werkgroep?
  3. Hoe ontstaat containment?

15.15u Plenaire discussie

15.45u Aperitief

16.30u Einde

Over

Andrew Briggs is lid van de Tavistock Society of Psychotherapists. Hij is Organisational Consultant en Child Psychotherapist met een ruime ervaring met kinderen en adolescenten met complexe problematieken en met het managen en begeleiden van teams in pluri-disciplinaire zorgcontexten. In de psychoanalytische opleiding van studenten en supervisanten stelt hij de door Ester Bick ontwikkelde observatiemethode centraal.

Enkele van zijn recente publicaties:

Briggs, A. (2012). Waiting to be Found: Papers on Children in Care. London: Tavistock/Routledge.

Briggs, A. (2015). Towards Belonging: Negotiating New Relationships for Adopted Children and Those in Care. London: Tavistock/Routledge.

Briggs, A. (2019) Low Morale and the Loss of Clinical Identity and Leadership: An Outcome of Suppressed Turbulence in Modern CAMHS. Organizational and Social Dynamics, 19:61-80.

Briggs, A. (2018). Containment lost: the challenge to child psychotherapists posed by modern CAMHS. Journal of Child Psychotherapy, 44:168-180.

Christine Franckx is psychiater en psychoanalytica, opleidster bij de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse. Ze werkt in een privépraktijk voor volwassenen en groepspraktijk 3PSY Infant 0-6 te Antwerpen. Ze is opleidster Infant Observatie volgens Esther Bick. Publicaties in verband met vroege psychische ontwikkeling, institutionele en maatschappelijke hedendaagse thema’s.

Hilde Van Pelt is psycholoog en psychoanalytica, lid van de Belgische School voor Psychoanalyse. Ze werkt in Elim (Centrum voor Psychotherapie) en in een privépraktijk.

Praktische info

Datum: zaterdag 28 september 2024

Tijdstip: 9.00 - 16.30 uur

Locatie: Huis van Psychoanalyse, Emile Clausstraat 49/1ste verdieping, 1050 Brussel

Tarief:

Inschrijving (lunch inclusief)

- Voor 10.09.2024 - 90,00€

- Vanaf 11.09.2024 - 100,00€

Via Zoom (enkel voormiddag)

- Voor 10.09.2024 - 50,00€

- Vanaf 11.09.2024 - 60,00€

Simultane vertaling

Accreditering artsen Ethiek en Economie is aangevraagd.

2de Denkdag Toegepaste Psychoanalyse 28.09.2024

Inschrijvingsformulier