Vorming: "Depressief met een baby" - Landelijke Thuiszorg Antwerpen

Op donderdag 23.3.2017 waren we voor het eerst te gast bij de Kraamverzorgsters van Landelijke Thuiszorg Antwerpen met de vorming: "Depressief met een baby".

Wat als de roze wolk grijs kleurt, hoe kaart je dit aan? Wat zijn alarmtekens?
Baby blues komt erg vaak voor, gaat ook meestal voorbij en toont aan dat moeder-worden niet van zelfsprekend is.

Zeker in een tijd waar alles gekend, geweten en bemeesterd is, ontbreekt soms de essentie: een luisterend oor naar de twijfels en onzekerheden. Een onverwachte wending tijdens de geboorte kan veel psychisch leed veroorzaken tot zelfs een post-traumatische stressstoornis met flashbacks, mentale uitputting en uiteindelijk ook depressie leiden.

Tenslotte krijgen 10 tot 15% van de jonge moeders te maken met een postnatale depressie. Wat kan gedaan worden om dit te voorkomen? Welke rol is er weggelegd voor kraamverzorgsters in de preventie en detectie?

Een tweede sessie volgde op donderdag 12.5.2017 met als thema "Kraamzorg: de noodzakelijke balans tussen een professionele en een persoonlijke invulling".

Hoe word je als kraamverzorgster geraakt door de jonge moeders, de pasgeboren baby en het gezin? Zeker als er een psychosociale of psychiatrische problematiek aangekaart wordt of de situatie van het gezin je als ongewoon treft? Welke psychische mechanismen zijn daarbij aan het werk? Hoe kan je vermijden van enerzijds overvraagd en oververmoeid te worden, anderzijds bij jezelf een té grote afscherming van je emotionele betrokkenheid te voelen?

Of wat doe je met vreemde gevoelens, bijvoorbeeld zorg bieden in een situatie die niet OK voelt? Hoe handhaaf je jezelf dan en vermijd je niet langer zinvol en professioneel te blijven werken?

Aan de hand van enkele theoretische handvaten en voorbeelden uit de praktijk werd dit in groep besproken.

Vorming Kraamverzorgsters Landelijke Thuiszorg Antwerpen