Vorming: "Psychische problemen in het Post-Partum" - Gezinszorg Villers vzw Antwerpen

Op donderdag 26.10.2017 te gast bij de Kraamverzorgsters van Gezinszorg Villers te Antwerpen met de vorming: "Psychische problemen in het post-partum"

Geboorte en post-partum zijn kwetsbare periodes op psychisch vlak. Alle jonge moeders moeten zich aanpassen aan de baby, aan een nieuwe rol, aan nieuwe omstandigheden. Soms lukt dit niet meteen of niet zoals men verwachtte. Dan kunnen psychische, kleine of grote, moeilijkheden optreden.

Hoe merk je dit op als kraamverzorgster? Wanneer moet je extra hulp voorstellen? En welke? Welke psychiatrische beelden kunnen zich voordoen na de geboorte van een kind?

Als kraamverzorgster sta je op de eerste lijn en direct in contact met de jonge moeder, haar baby en haar gezin. Welke rol kan je hierin spelen?

Op donderdag 23.11.2017 volgt een tweede sessie met als thema: "Kraamzorg - ook kleine signalen opvangen".

Kleine signalen opvangen om grotere problemen tijdig te onderkennen en te vermijden. Welke rol kan je als kraamverzorgster hierin spelen? Hoe kan je de bevoorrechte zorgrelatie optimaal benutten en tot hoever kan je gaan?

Aan de hand van de verschillende gehechtstijlen wordt de zorgrelatie toegelicht: iedereen is immers verschillend en niet alles kan met woorden gezegd worden.