Nieuws

Nieuws

GiO en de Warmste Week 2019

GiO en de Warmste Week 2019

17/09/2019 - 15:42

Ook wij doen mee aan De Warmste Week! We registreerden alvast ons project "Zorgen en twijfels". De komst van een kindje is voor de meeste moeders een blijde gebeurtenis, maar gaat soms ook gepaard met zorgen en twijfels.

Lees meer

Lectuurgroep Infant - Psychoanalytische/psychodynamische concepten en praktijken

05/09/2019 - 11:55

Deze lectuurgroep gaat zijn 5de jaar in en er is ruimte voor nieuwe deelnemers met interesse voor de psychoanalytische/psychodynamische visie op de ontwikkeling van jonge kinderen in hun context.

Lees meer

Opleiding praktijkspecialist Perinatale Geestelijke Gezondheidszorg

Opleiding praktijkspecialist Perinatale Geestelijke Gezondheidszorg

21/03/2019 - 14:14

Opleiding Praktijkspecialist Perinatale ggz start in 2019 en is mogelijk dankzij het Europese Fonds Interreg2Seas PATH2. Een kans voor de sector perinatale eerstelijnszorg ! Inschrijven voor 5 april 2019 via info@giovzw.be. Meer info vind je terug onder Opleidingen of folder in bijlage.

Lees meer

Liaison psychiatrie - Leuven 12 februari 2019

29/01/2019 - 16:09

Aan de hand van enkele casus-besprekingen de liaisonwerking Infant Mental Health toelichten, gebaseerd op 3 pijlers, namelijk een transdisciplinaire, transmurale en patiëntssysteemwerking, is de doelstelling van dit seminarie. De ontwikkeling en integratie van infantpsychiatrie binnen een algemeen/academisch ziekenhuisbeleid biedt immers de uitdaging én het voordeel van zowel met de verschillende disciplines (pediatrie-neonatologie-gynecologie/obstetrica) samen te werken, als een ambulant-residentieel-ambulant traject uit te werken waarbij de kwetsbare (toekomstige) zwangere en haar foetus, de pasbevallen moeder en neonatus, en de jonge baby en ouders een gepaste geïntegreerde zorg kunnen aangeboden worden. De patiënt (infant) kan niet los gezien worden van het hem/haar omhullende systeem, namelijk moeder-vader-medisch/verpleegkundig team-sociale netwerk. Meer specifiek kan er worden ingegaan op de verschillen tussen een medisch behandelmodel en een IMH-model gebaseerd op multifactorialiteit en dynamische evolutie, zoals bijvoorbeeld in de behandeling van huilbaby’s en baby’s opgenomen op afdeling neonatologie.

Lees meer

Symposium Intimiteit - 30 November 2018

08/11/2018 - 15:00

De intimiteit van de eerste relatie die de baby met zijn omgeving aangaat vormt een prelude voor wat later binnen elke intersubjectieve relatie mogelijk zal worden, of niet. We zijn in die periode getuige van de psychische geboorte van een persoon, die voor het eerst de wereld ontmoet. Opdat er intimiteit tussen de baby en zijn primaire zorgfiguur kan ontstaan moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn, het gaat immers om een ontwikkelingsproces. Aan de kant van het eerste object, meestal de moeder, merken we een primaire maternele preoccupatie op, een bijzondere toestand van psychische transparantie en receptiviteit. Aan de kant van de baby verloopt het heel wat complexer, daar hij/zij in een wereld terecht komt die al bestaat en die nu moet eigen gemaakt worden. De baby kan daartoe alleen zijn lichaam inbrengen, uitgerust met perceptuele en neurofysiologische competenties, zodat de eerste communicatie zich voornamelijk in de preverbale sfeer situeert. De afhankelijkheid van de omgeving om zin te geven, te verbinden met woorden en betekenissen en verwelkomd te worden in de mensenwereld is hier uiteraard op zijn hoogtepunt. Zo wordt, als alles goed gaat, de basis gelegd voor een capaciteit tot intimiteit en zin te krijgen in samen te zijn met de ander in een intieme verbondenheid (Christine Franckx).

Lees meer
Abonneren op Nieuws