DENKDAG TOEGEPASTE PSCYCHOANALYSE - Zaterdag 3 februari 2024

09/11/2023 - 18:05

Werken in (zorg)organisaties. Wat speelt onder de oppervlakte? Een psychoanalytische benadering. Deze denkdag gaat door op zaterdag, 3 februari 2024 van 9.00-16.30u. Je kan deelnemen op locatie (Huis van Psychoanalyse te Brussel) of via Zoom. Inschrijven verplicht.

DENKDAG TOEGEPASTE PSCYCHOANALYSE

Key-note lecture Andrew Briggs (UK), pscyhoanalytic psychotherapist en organisation consultant, member Tavistock Society of Psychotherapists.

Doelgroep

Iedereen met interesse voor het werken in de (geestelijke) gezondheidssector.

Omschrijving

In elke organisatie waar mensen samenwerken spelen er, naast het in eerste instantie zichtbare, onvermijdelijk ook andere onbewuste en complexe dynamieken onder de oppervlakte. Wanneer men zorgt voor mensen is dit nog meer het geval. In contact komen met kwetsbaarheid, afhankelijkheid of ziekte roept immers moeilijke gevoelens op. Emotionele processen kunnen dan afleiden van de kerntaak van de organisatie en het denkvermogen vertroebelen. Een goede samenwerking kan ondermijnd worden en we kunnen uit het oog verliezen wat goede zorg is.

Onbewuste dynamieken maken het werken in een zorgorganisatie vaak machteloos, en hoe kunnen we hiermee omgaan? Andrew Briggs zal, vanuit zijn jarenlange ervaring als psychoanalytisch consulent bij de Britse

National Health Service (NHS), aan de hand van klinisch materiaal aantonen welke rol zorgvuldige observatie hierin kan hebben. In de namiddag (enkel op locatie) zetten we tijdens workshops verder in op het begrijpen en verwerken van de begrippen die aan bod kwamen in de ochtendsessie. Tijdens deze workshops is er de warme uitnodiging om ervaringen uit het eigen werkveld die resoneren met de inhoud van de ochtend, in te brengen.

Deze denkdag wil een methode aanrijken om ‘onder de oppervlakte’ te kijken, en illustreert het gedachtengoed van VZW GiO. De dag staat op zichzelf maar wil ook een warmmaker zijn voor een intensieve opleiding die in de loop van 2024 van start zal gaan.

Meer informatie en inschrijven via op opleidingspagina: https://www.giovzw.be/denkdag-toegepaste-pscychoanalyse