Gezondheid in organisaties die zorgen Informatie-avond Opleiding Psychodynamieken van Zorgorganisaties

Dinsdag 6 juni 2023

Uitnodiging informatie-avond "Opleiding Psycho-dynamieken van Zorgorganisaties"

14/03/2023 - 12:04

In de aanloop naar een nieuwe opleiding van vzw GiO organiseren we een info-avond en willen ook ruimte maken voor vragen en noden die leven in het veld. De opleiding, die zal starten in 2024, is gericht op het sensibiliseren van werknemers en leidinggevenden voor hun rol in de zorgorganisatie waarin ze werken. Dit kan in de (geestelijke) gezondheidssector, het (hoger) onderwijs of de sociale dienstverlening zijn. De onbewuste psychodynamieken in organisaties en de impact hiervan op de werkervaring leren opmerken, begrijpen en ermee omgaan, staan centraal. We lichten achtergrond, doelstelling en methode toe. Zo kan u proeven van onze manier van kijken en werken en hierover met ons en met elkaar in gesprek gaan.

“In elke werkstructuur waar mensen samenkomen om een taak uit te voeren of ze aan te sturen, kunnen ze afgeleid worden door emotionele processen. Wanneer de werkopdracht rechtstreeks te maken heeft met de zorg voor mensen, kan dit nog sterker op de voorgrond treden en bijgevolg de kwetsbaarheid van de organisatie beïnvloeden. Deze emotionele processen kunnen opmerken, ze begrijpen en er vervolgens mee leren omgaan, is niet vanzelfsprekend. Onze ervaring met praktijkgerichte opleiding vanuit een psychodynamisch/psychoanalytisch referentiekader, leerde ons hoe waardevol het is dat werknemers en leidinggevenden zichzelf leren inzetten als instrument voor observatie, processing en het hanteren van complexe irrationele fenomenen.”

Programma: 19.45u Verwelkoming

20.00u Voorstelling Opleiding

21.00u Ruimte voor vragen

21.45u Networking bij een drankje

22.30u Einde

Inschrijving: https://forms.gle/1ZX4bBm8qHZYdoyt8

Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van betaling.

Kostprijs: 15 € te betalen via overschrijving

GiO vzw - BE83 0018 0475 4415

Met vermelding van Naam en Voornaam

Locatie: Pothoekzaal, ZNA PZ Stuivenberg | Pothoekstraat 109, 2060 Antwerpen

Meer info: https://www.giovzw.be/opleiding-psychodynamieken-van-organisaties.

Opleidingsverantwoordelijken:

  • Christine Franckx, psychiater, psychoanalytica Belgische Vereniging voor Psychoanalyse
  • Hilde Van Pelt, klinisch psychologe, psychoanalytica Belgische School voor Psychoanalyse.