Waimh Belgo-Luxembourgeoise

Waimh Belgo-Luxembourgeoise

Gedurende verschillende jaren kwam een ​​groep kinderpsychiaters en psychologen van verschillende Franstalige universiteiten samen om theoretisch-klinische kwesties te bespreken die waren gericht op psychotherapeutisch werk met de baby, het jonge kind en zijn ouders. In mei 1998 werd deze groep opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk en werd officieel erkend als lid van de World Association for Infant Mental Health onder de naam WAIMH belgië-luxembourgish.

Sindsdien staat de vereniging open voor andere professionals die zich bezighouden met geestelijke gezondheid op het gebied van vroege kindertijd en perinatale zorg. De Belgisch-Luxemburgse WAIMH richt haar aandacht op het verlangen, de conceptie, de zwangerschap, de perinatale periode, de baby en het jonge kind van het kind tot zijn 36 maanden.

De WAIMH België-Luxemburg streeft naar:

  • Bevordering van reflectie en theoretisch-klinisch onderzoek naar de verschillende facetten van ouderschap. De psychische constructie van het jonge kind in zijn sensorisch-motorische, cognitieve en emotionele relatie tot zijn omgeving.
  • Een preventieve aanpak
  • Bewustwording en training van professionals

Meer info over Waimh Belgo-Luxembourgoise?

Ga naar de website