Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen

Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen

De Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen stelt zich tot doel de Vlaamse vroedvrouwen te verenigen, en dit met respect voor alle politieke en filosofische strekkingen. De vereniging is er voor iedere vroedvrouw, zowel de vroedvrouw werkzaam in het ziekenhuis, als de vroedvrouw werkzaam in de eerste lijn (de zelfstandige vroedvrouw en de vroedvrouw in dienstverband) en de vroedvrouw werkzaam in het onderwijs en onderzoek. Ook de student-vroedvrouw en de vroedvrouw op rust kunnen op ons rekenen.

De Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen vzw wil vooral de rol en de positie van de vroedvrouw in de gezondheidszorg bevorderen. De vereniging onderneemt activiteiten om dit doel te verwezenlijken. Zij zal onder meer het beroep van vroedvrouw in zijn algemene belangen behartigen en het op alle lokale, regionale, nationale en internationale niveaus vertegenwoordigen. Zij zal het specifieke karakter van het beroep, conform de visie in het beroepsprofiel, bewaken en bevorderen.

De Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen zal multidisciplinaire samenwerking stimuleren en zal ook in beleid en besluitvorming de gezinnen structureel betrekken. Bovendien zal de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen het medisch karakter van het beroep beveiligen, het wetenschappelijk onderzoek binnen het vakgebied ondersteunen en actief bijdragen tot de kwaliteit van de opleiding en de permanente vorming. De vereniging wil ook het sociaal statuut van zowel de zelfstandige vroedvrouw als de loontrekkende vroedvrouw optimaliseren.

Meer lezen over deze organisatie?

Ga naar de website