Symposium Intimiteit - 30 November 2018

08/11/2018 - 15:00

De intimiteit van de eerste relatie die de baby met zijn omgeving aangaat vormt een prelude voor wat later binnen elke intersubjectieve relatie mogelijk zal worden, of niet. We zijn in die periode getuige van de psychische geboorte van een persoon, die voor het eerst de wereld ontmoet. Opdat er intimiteit tussen de baby en zijn primaire zorgfiguur kan ontstaan moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn, het gaat immers om een ontwikkelingsproces. Aan de kant van het eerste object, meestal de moeder, merken we een primaire maternele preoccupatie op, een bijzondere toestand van psychische transparantie en receptiviteit. Aan de kant van de baby verloopt het heel wat complexer, daar hij/zij in een wereld terecht komt die al bestaat en die nu moet eigen gemaakt worden. De baby kan daartoe alleen zijn lichaam inbrengen, uitgerust met perceptuele en neurofysiologische competenties, zodat de eerste communicatie zich voornamelijk in de preverbale sfeer situeert. De afhankelijkheid van de omgeving om zin te geven, te verbinden met woorden en betekenissen en verwelkomd te worden in de mensenwereld is hier uiteraard op zijn hoogtepunt. Zo wordt, als alles goed gaat, de basis gelegd voor een capaciteit tot intimiteit en zin te krijgen in samen te zijn met de ander in een intieme verbondenheid (Christine Franckx).

Locatie: ZIN, het klooster voor zingeving en werk
Boxtelseweg 58, 5261 NE Vught (N-B)

Kosten: Normale tarief: € 225
Tarief deelnemende instellingen aan de Psychoanalytische Kern Zuid Nederland: € 165
Studententarief: € 50

Meer info over het programma, sprekers en inhoud vind je in de folder in bijlage of op www.psychoanalysezuid.nl

Aanmelden kan via email: PAKsecretariaat@ggzbreburg.nl

BijlageGrootte
PDF-pictogram folder_symposium_intimiteit.pdf760.51 KB