Liaison psychiatrie - Leuven 12 februari 2019

29/01/2019 - 16:09

Aan de hand van enkele casus-besprekingen de liaisonwerking Infant Mental Health toelichten, gebaseerd op 3 pijlers, namelijk een transdisciplinaire, transmurale en patiëntssysteemwerking, is de doelstelling van dit seminarie. De ontwikkeling en integratie van infantpsychiatrie binnen een algemeen/academisch ziekenhuisbeleid biedt immers de uitdaging én het voordeel van zowel met de verschillende disciplines (pediatrie-neonatologie-gynecologie/obstetrica) samen te werken, als een ambulant-residentieel-ambulant traject uit te werken waarbij de kwetsbare (toekomstige) zwangere en haar foetus, de pasbevallen moeder en neonatus, en de jonge baby en ouders een gepaste geïntegreerde zorg kunnen aangeboden worden. De patiënt (infant) kan niet los gezien worden van het hem/haar omhullende systeem, namelijk moeder-vader-medisch/verpleegkundig team-sociale netwerk. Meer specifiek kan er worden ingegaan op de verschillen tussen een medisch behandelmodel en een IMH-model gebaseerd op multifactorialiteit en dynamische evolutie, zoals bijvoorbeeld in de behandeling van huilbaby’s en baby’s opgenomen op afdeling neonatologie.

Opleiding gegeven door Dr. Christine Franckx

Enkel voor cursisten RINO IMH-opleiding