Lezing "Psychoanalyse op de grens van de realiteit"

24/10/2017 - 11:58

Op 20 oktober 2017 was dr. Christine Franckx, psychiater-psychoanalytica, te gast in het Psychotherapeutisch Centrum Rustenberg te Brugge. Onderwerp van deze lezing "Psychoanalyse op de grens van de realiteit". Gevolgen van vroege hechtingsproblematiek en trauma bij volwassenen.

De realiteit dringt steeds meer de analytische werkruimte en -relatie binnen en onze opvattingen over tijd en ruimte en menselijke relaties worden daarbij sterk beïnvloed. Nog nooit was het zo belangrijk van de onbewuste betekenissen van de maatschappelijke evoluties onder de aandacht te brengen en op een psychoanalytische manier gestalte te geven. Als psychoanalyticus moet je vandaag meer dan ooit uitreiken naar, en tegelijk geraakt worden door de realiteit van alledag. De dialoog aangaan met andere disciplines zowel uit humaan-wetenschappelijke, als ook economisch-politieke hoek kan dan een grote uitdaging en meerwaarde betekenen. Een transformatie van analytische concepten zoals bijvoorbeeld de oerscène of objectconstantie wordt immers onvermijdelijk, beïnvloed als deze zijn door de veranderingen in de samenleving en tegelijk anticiperend op de psychische gevolgen hiervan. Dit is een uitgebreid programma voor de psychoanalyse van de 21ste eeuw en zoals steeds is het de analytische kliniek van alledag die de weg kan wijzen. In deze voordracht kunnen enkele aspecten hiervan belicht worden, hoofdzakelijk aan de hand van klinisch materiaal betreffende volwassenen met een psychiatrische problematiek die vroegtijdig in het leven gekwetst werden door een onvoldoende dragende gehechtheidsrelatie. Het contact met een indringende sociale realiteit op latere leeftijd brengt hen in een risico-zone voor een ernstige psychische decompensatie.

Lezing "Psychoanalyse op de grens van de realiteit"
Lezing "Psychoanalyse op de grens van de realiteit"