Lezing "Ouderfuncties in de 21ste eeuw: is het allemaal anders?"

23/10/2018 - 14:05

Op 19 september 2018 vond het negende Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres met thema "Allemaal anders" plaats. Dr. Christine Franckx, psychiater en oprichter vzw Gehechtheid in Ontwikkeling gaf hier de lezing: "Ouderfuncties in de 21ste eeuw: is het allemaal anders?"

Vanuit de klinische ervaring met jonge kinderen en hun ouders wordt nagedacht over het belang van maatschappelijke factoren in de vorm die ouderschap in de 21ste eeuw kan aannemen. Het nucleaire gezin met een verschillende rol voor vader en voor moeder komt minder veralgemeend voor. De nieuwe modaliteiten van gezinsorganisatie, de veranderingen in rollenpatroon tussen man en vrouw, de grotere zichtbaarheid van seksuele en genderdiversiteiten in de hedendaagse samenleving en de gewijzigde werksfeer hebben mogelijks een effect op de psycho-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. Het is een gelegenheid om invarianten in good enough ouderfuncties opnieuw te bevestigen. Worden gekende vragen nu op een andere manier gesteld of maken we een paradigmatische verschuiving mee in de maatschappelijke rolpatronen?

Meer info over de gegeven lezingen vind je hier: www.ggzcongres.be/ggz2018.aspx?PageId=632