Lezing "De moedertaal als eerste taal en het belang van de taalontwikkeling in het psychische identificatie-proces"

07/06/2018 - 13:15

In het kader van de Woensdag Seminaries Belgische Vereniging voor Psychoanalyse, Brussel, 28.2.2018 Lezing door Dr. Christine Franckx

De belangstelling in de vroege taalontwikkeling van een baby houdt verband met meer fundamentele vragen die te maken hebben met de prille identificatie-processen:

  • hoe ontplooit zich de innerlijke wereld van de baby,
  • hoe nemen vroege objectrelaties vorm aan in de primaire psyche,
  • hoe stelt de baby zich de eerste objecten voor,
  • hoe verloopt de differentiatie tussen het zelf en zijn objecten,
  • en tenslotte, hoe verloopt de communicatie tussen de eerste objecten en het ontluikende zelf?

De eerste taal, de moedertaal, speelt hier uiteraard een belangrijke rol. Het is de brug die, als alles goed gaat, gebouwd wordt in de symbiotische baby-moederrelatie om individuatie lucht en ruimte te kunnen geven. Het is ook het verbindingsstuk wat het kind, zich stilaan bewust geworden van een betekenisvolle binnenkant, vasthoudt in de intieme eerste relatie. De moedertaal verbindt, verbreedt en scheidt- ze is instrument in de vertaling van lichamelijke signalen, van emoties en gevoelsherinneringen (feeling memories, volgens Melanie Klein)-ze maakt het mogelijk dat viscerale en driftmatige impulsen een ‘naam’ krijgen en verwijdering en nabijheid zo kunnen geoefend worden.