GiO en Interreg / PATH evaluatierapport

28/03/2023 - 15:01

PATH is een consortium dat over de landsgrenzen heen gaat, bestaande uit 13 organisaties komende vanuit het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk en België. Het PATH-project werd goedgekeurd en gefinancierd door het EU Interreg 2 Zeeën programma (Sociale Innovatie – 2019-2022), met cofinanciering door het Europese Regionale Ontwikkelingsfonds (ERDF). Het project zou vier jaar lopen vanaf 2019 tot 2022, maar werd omwille van de COVID-19 pandemie verlengd tot en met 2023.

PATH evaluatierapport

Een zwangerschap of baby brengt een grote aanpassing en verantwoordelijkheid met zich mee. Onderzoek toont aan dat 1 op 5 vrouwen in de 2 Seas regio kampt met depressieve klachten en/of angstgevoelens tijdens de zwangerschap en het eerste jaar postpartum (1). Dit was de directe aanleiding voor het Europese PATH-project. Vanaf de aftrap in 2019 zijn allerlei initiatieven ondernomen om aanstaande en kersverse ouders een hart onder de riem te steken. Dit gebeurde met de focus op hulp bij de fysieke, sociale en mentale voorbereiding op de vele veranderingen die een nieuw gezin met zich meebrengt. Binnen het Europese PATH-project is een rijk aanbod aan tools en cursussen ontwikkeld voor ouders, professionals en werkgevers. Al deze initiatieven richten zich op het zo goed mogelijk voorbereiden van ouders op de emotionele achtbaan van het ouderschap. Bij het PATH-consortium zijn dertien partners uit Frankrijk, Vlaanderen (België), Nederland en het Verenigd Koninkrijk betrokken. PATH is eind maart 2019 van start gegaan en heeft via het internationale Interreg 2 Seas-programma meer dan 8 miljoen euro Europese financiering gekregen. Iedereen binnen dit project voelde de nood om rond perinatale mentale gezondheid te werken en vooral heel wat enthousiasme om mooie resultaten te bekomen. Één van de belangrijke aspecten van het project was de ontwikkeling van een online digitaal platform, de online hub. Deze biedt een schat aan informatie om zowel families als professionals op gebied van perinatale mentale gezondheid te ondersteunen. Het platform bestaat uit heel wat informatie, online tools, e-learnings en links naar trainingen. Daarnaast werden ook face-to-face-trainingen ontwikkeld voor verschillende doelgroepen in de vier verschillende landen. Al deze tools en trainingen werden in kaart gebracht aan de hand van hun inhoud en deelnemers van de doelgroepen en verschillende output werden geëvalueerd met vooren nametingen. Door de metingen konden we beschrijven wat de socio-demografische gegevens van respondenten waren, alsook depressieve klachten, stigma omtrent perinatale mentale gezondheid, kennis over depressie, angstgevoelens,… HET PATH PROJECT 1 4 Door middel van deze evaluatie kunnen we concluderen dat enkele trainingen en tools een mooi resultaat opleverden en zo de vooropgestelde doelstellingen behaald hebben, zoals bijvoorbeeld: het verminderen van depressieve klachten, reduceren van stigmatisering en kennis en bewustwording vergroten. Algemeen was dit PATH-project een mooie opportuniteit om perinatale mentale gezondheid op de kaart te zetten binnen de vier verschillende landen. Er werd duidelijk ingezet op de noden van (aanstaande) ouders en professionals, hieruit werden heel wat bruikbare, vernieuwende en kennis verbredende tools en trainingen ontwikkeld.

Lees er meer over in het evaluatierapport.