Eros op de scène - Psychoanalytische en artistieke beschouwingen door Trui Missinne & Christine Franckx

25/03/2021 - 12:36

In benarde tijden gaan mensen meer dan anders op zoek naar de zin van het leven, naar schoonheid en troost. Dit boek wil – samen met psychoanalytica Joyce McDougall – de nooit aflatende levenskrachten in alle menselijke relaties nieuw belichten. Een rijk geschakeerde bundel psychoanalytische en artistieke overpeinzingen voert Eros in zijn duizend en een gedaantes op de scène. Eros, niet alleen de mythologische figuur die de allesomvattende liefde personifieert, maar ook de oerkracht die het universum in blinde passie samenhoudt.

Eros op de scène - Psychoanalytische en artistieke beschouwingen door Trui Missinne & Christine Franckx

ISBN: 9789463712811

Enkele Belgische psychoanalytici verkennen daarbij actuele kwesties als genderidentiteit, de veelkleurige hedendaagse liefdesvormen, existentiële eenzaamheid. En niet in het laatst het groeiende onvermogen om voorbij oppervlakkige vluchtigheid en zuchtigheid blijvend contact te kunnen maken met de eigen onzichtbare, innerlijke wereld.

Psychoanalyse en kunst onderzoeken dezelfde existentiële vraagstukken en delen hun diepste affiniteit in hun poging om het donkere, stille, pijnlijke, onbehaaglijke, onzekere en onkenbare in elke mens te verdragen te transformeren. Daarom zijn ook interviews met enkele kunstenaars uit eigen contreien opgenomen.

Trui Missinne is klinisch psychologe en psychoanalytica, titulair lid van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse en van de IPA, tevens bestuurslid van de Stichting Psychoanalyse en Cultuur. Ze is werkzaam in een eigen praktijk in Brugge en is verbonden aan het P.T.C. Rustenburg.

Christine Franckx is psychiater en kinderpsychiater, leeranalytica bij de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse en de IPA, alsook voormalig voorzitter van de BVP. Ze werkt in Antwerpen in eigen psychoanalytische praktijk voor volwassenen en richtte het centrum 3PSY infant 0-6 en de vzw GiO op ten behoeve van jonge kinderen en ouders.

Deze uitgave verscheen als 29ste deel in de reeks Psychoanalytisch Actueel. Met bijdragen van Lut De Rijdt, Blandine Faoro-Kreit, Christine Franckx, Marc Hebbrecht, Françoise Labbé, Arlette Lecoq, Trui Missinne en Rudi Vermote.

Trui Missinne & Christine Franckx gingen in gesprek met Alain Platel & Kirsten Catthoor.

Meer info over de reeks Psychoanalytisch Actueel?

https://lnkd.in/e84wUt6

Eros op de scène_cover
Eros op de scène - Psychoanalytische en artistieke beschouwingen door Trui Missinne & Christine Franckx

Meer info over het boek 'Eros op de scène' of bestellen?

Ga naar website Gompel & Svacina