"Boekje voor ouders met een matig prematuur geboren kind"

05/12/2019 - 15:21

Het “Groeiboekje voor ouders van prematuur geboren kinderen” bestaat al sinds 2010 maar werd onlangs herwerkt. Dit boekje bevat informatie voor ouders na het ontslag uit de NIC of N*-dienst. Het is een initiatief van de Koning Boudewijn-stichting, Kind en Gezin en Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen (VVOC) en werd gerealiseerd met inbreng van diverse experten. Inhoudelijk is het eerder medisch georiënteerd.

In juli 2017 werd er vanuit de VVOC en Kind en Gezin een bevraging gedaan naar de noden van ouders met een matig prematuur geboren kind na ontslag uit het ziekenhuis. Hieruit kwam sterk de vraag naar informatie op maat van hun kindje en het gezin, waarbij ze ook als ouder ondersteund worden op een positieve en deskundige wijze.

Kinderen geboren van 32 tot en met 36 volle zwangerschapsweken, 'matig prematuur' geboren kinderen, worden minder vaak systematisch (medisch) opgevolgd zoals dit wel het geval is bij extreem vroeggeboren kinderen. Bovendien laat onderzoek zien dat matig prematuur geboren kinderen meer risico hebben op ontwikkelings-en opvoedingsproblemen dan voldragen geboren kinderen.

Daarom werd het groeiboekje herwerkt tot een "Boekje voor ouders met een matig prematuur geboren kind". Het wil ouders op een positieve, niet problematische manier ondersteunen met informatie, tips en suggesties. Met meer aandacht voor informatie die rekening houdt met de verhoogde risico's op ontwikkelings-en opvoedingsproblemen.

De brochure is niet opgevat als een wetenschappelijk dossier dat volledigheid betracht. De brochure bundelt actuele info over thema's zoals thuiskomt, prille relatie met het kind, voeding, ontwikkeling, gezondheid, kinderopvang, opvoeding, broertjes en zusjes, sociale rechten,...

Het boekje werd gelanceerd naar aanleiding van Wereldprematurendag op 17 november 2019, een initiatief van de European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI).

De brochure vind je hieronder in bijlage of kan besteld worden via de website van Kind en Gezin https://www.kindengezin.be/brochures-en-filmpjes/brochures/