3de bevraging Perinatale Geestelijke Gezondheidszorg

30/01/2020 - 16:48

Voor het PATH-project, dat onderzoek doet naar het welbevinden van ouders tijdens het (toekomstig) ouderschap, zijn we op zoek naar zorgverleners en werkgevers die in contact komen met deze (toekomstige) ouders. Wil je helpen? Deel dan jouw inzichten met ons en vul volgende on-line vragenlijst in. http://bit.ly/WP1-2-VL

3de bevraging Perinatale Geestelijke Gezondheidszorg3de bevraging Perinatale Geestelijke Gezondheidszorg

Binnen het internationaal project PATH (interreg 2 seas), waar ook GiO vzw deel van uitmaakt, wordt er onderzoek gedaan naar perinatale mentale gezondheid.

De transitie naar het ouderschap is een spannende periode die uitdagingen met zich meebrengt die een impact kunnen hebben op toekomstige ouders hun mentale gezondheid: mentale problematiek zoals postnatale depressie wordt vaak laattijdig herkend en behandeld. PATH wil vrouwen, families en zorgverleners in staat stellen om milde tot matige perinatale mentale problematiek te voorkomen, te diagnosticeren en succesvol te behandelen via programma’s ter voorbereiding op het ouderschap.

Binnen dit project zullen er online hulpmiddelen ontwikkeld worden voor zorgverleners en werkgevers om hen te ondersteunen bij deze doelgroep van (toekomstige) ouders. In het kader van deze studie zijn wij op zoek naar zorgverleners en werkgevers die in contact komen met (toekomstige) ouders en hun inzichten met ons willen delen. Klik op onderstaande link of scan de QR-code op onderstaande flyer voor het invullen van de online vragenlijst.

http://bit.ly/WP1-2-VL