29.04.2023 Symposium "Het kinderlijk trauma en Sandor Ferenczi"

07/03/2023 - 15:22

Het symposium "Het kinderlijk trauma en Sandor Ferenczi" vindt plaats op 29 april 2023 naar aanleiding van de publicatie van het boek Het kinderlijk trauma, C. Franckx & M. Hebbrecht (red.) in de reeks Psychoanalytisch Actueel.

Symposium: Het kinderlijk trauma

Ernstig kinderlijk trauma komt helaas vaak voor en laat diepe sporen na. Alle psychotherapeuten en hulpverleners krijgen ermee te maken en kunnen overweldigd worden door deze problematiek. De hulpverlener gaat immers een emotioneel beladen proces aan, waarin hij met zijn gehele persoon wordt betrokken. Hij of zij kan zich niet verschuilen achter een professionele façade. Sandor Ferenczi was een Hongaars psychiater en psychoanalyticus van het eerste uur. Zijn revolutionaire inzichten werden lang doodgezwegen, maar bleven verdrongen aanwezig in het collectieve onbewuste van de psychoanalytische gemeenschap om later in de objectrelatietheorie terug te keren. Hedendaagse concepten als het ‘valse zelf’, de ‘identificatie met de agressor’, ‘container/contained’ en ‘introjectie’ vinden hun oorsprong in zijn werk. Ze maken deel uit van de psychopathologie bij patiënten die als kind slachtoffer zijn geworden van trauma. Terwijl Freud het psychisch functioneren als van buitenaf bestudeerde en de vader centraal stelde in zijn theorie, ontwikkelden Ferenczi en Winnicott een tweepersoonspsychologie met bijzondere aandacht voor de vroege moeder-kindrelatie. In dit symposium richten we ons op de klinische praktijk met traumapatiënten aan de hand van de inzichten van Sandor Ferenczi.

Programma

13u30 Ontvangst

14u00 Inleiding Christine Franckx & Marc Hebbrecht

14u15 Sandor Ferenczi: leven en werk Marc Hebbrecht

14u45 Het infantiele trauma, klinische casus Nelleke Nicolaï

15u15 Bespreking casuïstiek Christine Franckx

15u45 Pauze

16u00 Ferenczi en de hedendaagse psychoanalyse Jens De Vleminck

16u30 Discussie

17u00 Afsluiting en drankje

Deelnameprijs

47,00 euro, inclusief boek ‘Het kinderlijk trauma’ (316 blz., Gompel&Svacina 2023, ter waarde van 37 euro).

Voor de deelnemers op locatie ligt het boek klaar de dag van het symposium. Voor de Zoom-deelnemers wordt het een week vóór het symposium verstuurd.

Inschrijven

Dit symposium is op locatie of online te volgen.

Op locatie: Huis van de Psychoanalyse, Emile Clausstraat 49/1, 1050 Brussel

https://gompel-svacina.eu/product/symposium-kinderlijk-trauma-locatie/

Online:

https://gompel-svacina.eu/product/webinar-kinderlijk-trauma/