Belgische Vereniging voor Psychoanalyse

Belgische Vereniging Psychoanalyse

De psychoanalytische behandeling beoogt verder te reiken dan het verlichten van de symptomen en baseert zich vooral op de ervaring van de persoon zélf van psychisch te lijden en innerlijke belemmerd te zijn in zijn/haar ontwikkeling. Een psychoanalyse voorschrijven als een medische behandeling heeft dus geen zin ; alleen de ontmoeting tussen analyticus en patiënt laat toe de haalbaarheid van een psychoanalytische behandeling in te schatten evenals welke vorm het meest beantwoordt aan de behoefte van de patiënt.

De theoretische en technische ontwikkelingen van de moderne psychoanalyse laten inderdaad een ruimer toepassingsgebied toe met behoud van het eigen specifiek referentiekader. Naast het werk met kinderen en adolescenten, die hun eigen benaderingswijzen vereisen, kan men hier verwijzen naar de verschillende vormen van psychoanalytische psychotherapie : face à face, groep, psychodrama.

Het is de vorming van de pschoanalyticus die hem toelaat te werken volgens deze specifieke manier, die verschilt van andere technieken : er wordt nadrukkelijk met overdracht en tegenoverdracht gewerkt, er is een doorleefde kennis van het belang van het kader en zijn aanpassingen en er wordt blijk gegeven van een inzicht in de vormen van psychisch functioneren.

Wenst u meer informatie?

Ga naar de website